Všetky príspevky Anna Sabolová

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Do separovaného zberu v našej obci pribudol zber papiera .          

Patrí sem: noviny a časopisy, reklamné letáky, papierová lepenka, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy, …

Nepatrí sem: viacvrstvové obaly /tzv.tetrapak/, znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových výrokov, tapety, …

Systém zberu papiera je taký istý ako pri skle a plastoch. Zviazaný alebo inak zabalený papier v deň zberu vyložte pred svoju domácnosť odkiaľ ho zberová spoločnosť prevezme.

Od pondelka 25.októbra bude okres Sabinov vrátane našej obce podľa COVID automatu v čiernej farbe.

Pre nás všetkých to znamená ďalšie zatváranie prevádzok našich lokálnych miestnych podnikateľov v gastro priemysle, pohostinstvách, ubytovacích zariadeniach, fitness prevádzkach, atď. Problém bude s organizovaním športových súťaží, hromadných podujatí a   bohoslužieb. Taktiež bude problém s návštevami v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Svadby, kary a oslavy v prevádzkach budú zakázané.

Tento stav nemusí trvať mesiace, vieme ho zvrátiť za 2-3 týždne a takto sa dostať späť do bordovej farby tak, že zvýšime zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov veku. V celom okrese stačí zaočkovať 1 % doteraz nezaočkovaných vo veku nad 50 rokov a tento stav dosiahneme. Do našej obce bude chodiť výjazdová očkovacia skupina z Polikliniky Sabinov. Očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen a doteraz používanou dvojdávkovou vakcínou Pfizer. Taktiež môžete naďalej využívať služby vakcinačného centra na Poliklinike v Sabinove, kde sa očkuje vakcínami Janssen, Pfizer a Moderna.

Tento oznam je určený hlavne pre nezaočkovaných nad 50 rokov.

Kto chce využiť výjazdové očkovanie v našej obci, hláste svoj záujem na obecnom úrade, prípadne vo vakcinačnom centre na Poliklinike v Sabinove.