Archív kategorií: Kultúra, šport, zábava

Oznámenie podujatia

Vážení organizátori, 

pre lepšiu informovanosť verejnosti nám zasielajte, alebo priamo oznámte na Obecnom úrade v Renčišove informácie o plánovaných športových, alebo kultúrnych podujatiach.

Na základe vášho oznámenia budeme o vašom podujatí včas informovať verejnosť na našej internetovej stránke obce, ako aj na úradnej tabuli obce.