Archív kategorií: Kultúra, šport, zábava

Oznámenie podujatia

Vážení organizátori, 

pre lepšiu informovanosť verejnosti nám zasielajte, alebo priamo oznámte na Obecnom úrade v Renčišove informácie o plánovaných športových, alebo kultúrnych podujatiach.

Na základe vášho oznámenia budeme o vašom podujatí včas informovať verejnosť na našej internetovej stránke obce, ako aj na úradnej tabuli obce.

 

Stavanie mája 2017

Tradícia stavania májov sa v súčasnosti vracia do dedín, miest a mestečiek Slovenska. Výnimkou nie je ani naša krásna obec Renčišov. Aj tento rok, tak ako po minulé roky,  pestrofarebný a vysoký máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a samozrejme lásky, vyrástol pod oknami niekoľkých dievčat súcich na vydaj.