Archív kategorií: Program rozvoja obce na r. 2015 – 2022

Program rozvoja obce na r. 2015 – 2022

Obec Renčišov zahájila dňa 24.8.2015 prípravu strategického dokumentu s názvom “Program rozvoja obce Renčišov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025″, ktorý je základným plánovacím dokumentom na vymedzenom území a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.

Prosíme občanov, aby vyplnili priložený dotazník a doručili ho do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove Obecného úradu v Renčišove v termíne do 31.8.2015.

Dotazník nájdete tu: Dotazník

Harmonogram nájdete tu: Harmonogram

Zámer spracovania PR obce nájdete tu: Zámer spracovania PR obce