Dôležitý oznam !!!

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa na Obecnom úrade v Renčišove zavádza s platnosťou od 16. 3. 2020 až do odvolania:

 1. Obecný úrad počas svojich stránkových hodín bude zamknutý, v naliehavom prípade prezvoňte pracovníčke, ktorá je tu prítomná v čase od 8.00 hod. – do 11.00 hod. (prípadne zaklopte na okno).
 2. odporúča sa však telefonická, písomná a elektronická komunikácia – NIE OSOBNÝ KONTAKT!
 3. Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom na adrese: obec.rencisov@post.sk alebo na telefónnom čísle: 0915/938894.
 4. Žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali nariadenie Verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená zostať v domácej izolácii. Ak bude zistené porušenie nariadenia, bude na dotyčné osoby podané trestné oznámenie.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.