Dohoda č. 20/37/012/216

Dňa 14. 7. 2020 bola medzi obcou Renčišov a UPSVaR Prešov uzatvorená Dohoda o zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb, resp. dobrovoľníckej činnosti v obci Renčišov.