Archív kategorií: Kultúra, šport, zábava

IV. Renčišovský ples

Dňa 09.01.2016 v priestoroch obecného úradu malebnej obce Renčišov sa uskutočnil v poradí už IV. Renčišovský ples, ktorý na svojom parkete privítal všetky stálice plesu, priateľov, ale aj nove tváre, ktoré sa zabávali v príjemnej atmosfére.

O skvelú zábavu sa postarali ľudová hudba DRIBNA v podaní Janka Janíčka a Ivky Janíčkovej a taktiež DJ SNOWMAN, ktorí skvelým hraním držali na parkete všetkých plesajúcich do skorého rána.
Nemalé poďakovanie patrí organizátorke plesu Mgr. Miriam Gabani a taktiež starostovi obce Renčišov p. Miroslavovi Paločkovi, výzdobe MARIPOSA, ktorá sa postarala o krásnu výzdobu priestorov a všetkým sponzorom, ktorý svojimi vecnými cenami prispeli do tomboly a to konkrétne: Salt Elektro Sabinov, Kaufland Sabinov, Ján Vrabeľ – autodoprava, Očná optika HALKY Prešov, Stavebniny MAJO, PilStav Sabinov, EPOS SB, s.r.o., Mäsiarstvo a údeniny „u Baroňáka“, Mäsiarstvo Tony, Farby-Laky Dena, Kvetinárstvo Hadzima, Lambert Novotný – potraviny, Golitex Sabinov, Ferostol Renčišov, Potraviny Lea Karabinošová, Agrok Lipany, Potraviny – Pivovarníková, Pozemkové spoločenstvo  Urbár
Renčišov, MAS Bachureň, Janka Mihoková, Svadobný salón Vivien, Ján Gabani, Poľnohospodárske družstvo Jarovnice, Mäsovýroba Terňa, Stolárstvo Ján Kašper.
Pevne verím, že IV. Renčíšovským plesom sme položili základy tradícií spoločenskej udalosti v obci Renčišov a všetkým zúčastneným aj nezúčastneným jeden odkaz: „vidzíme še o rok“.

Stavanie Mája

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Táto tradícia sa dodržiava aj v Renčišove. Tu je zopár fotiek z tohtoročného stavania Mája v našej obci.