Archív kategorií: COVID-19

sociálna poisťovňa informuje

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.
Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť.


Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.  Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu). Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky: KoronaPO@socpoist.sk

Dôležitý oznam !!!

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa na Obecnom úrade v Renčišove zavádza s platnosťou od 16. 3. 2020 až do odvolania:

 1. Obecný úrad počas svojich stránkových hodín bude zamknutý, v naliehavom prípade prezvoňte pracovníčke, ktorá je tu prítomná v čase od 8.00 hod. – do 11.00 hod. (prípadne zaklopte na okno).
 2. odporúča sa však telefonická, písomná a elektronická komunikácia – NIE OSOBNÝ KONTAKT!
 3. Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom na adrese: obec.rencisov@post.sk alebo na telefónnom čísle: 0915/938894.
 4. Žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali nariadenie Verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená zostať v domácej izolácii. Ak bude zistené porušenie nariadenia, bude na dotyčné osoby podané trestné oznámenie.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.