som tu Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa (EUT) je ekvivalentom úradnej tabule obce a je súčasťou Ústredného portálu verejných služieb (ÚPVS) na webovom sídle www.slovensko.sk

Informácie a úradné dokumenty zverejnené orgánmi verejnej moci na Elektronickej úradnej tabuli sú dostupné pre verejnosť, pričom nevyžadujú od používateľov prihlásenie sa na portál.

Orgány verejnej moci môžu zverejňovať na EUT aj iné typy informácií, napríklad oznamy, objednávky, faktúry, informácie o stavebnom konaní a podobne.

Ostatné

Nie sú momentálne zverejnené žiadne materiály

Vyhlásenie schválených VZN

Nie sú momentálne zverejnené žiadne platné vyhlásenia schválených VZN

Verejné vyhlášky

Nie sú momentálne zverejnené žiadne platné verejné vyhlášky

Pozvánky

Nie sú momentálne zverejnené žiadne pozvánky

Dátum Názov Popis Akcia

Materiály na rokovanie OcZ

Dátum Názov Popis Akcia