Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v termíne: 10.júna 2024 od 07:30 h do 16:30 h.

z dôvodu: rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia

vložené: 21.05.2024 , + 1 prílohy v ozname

Futbalový turnaj

vložené: 06.05.2024 , + 1 prílohy v ozname

Výzva na vykonanie výrubu

vložené: 09.04.2024 , + 1 prílohy v ozname

Verejná vyhláška

vložené: 08.04.2024 , + 1 prílohy v ozname