Na tomto mieste sú k dispozícií tlačivá k úradnému vybavovaniu požiadaviek občanov. Tie je možné vytlačiť a následne písomne zaslať, alebo osobne doručiť na Obecný úrad v Renčišove.
Ohlásenie drobnej stavby
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 
 
Ohlásenie stavebných úprav
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Ohlásenie udržiavacích prác
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.

 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.

 
Žiadosť o stavebné povolenie
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.

 
Žiadosť o predĺženie doby výstavby
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Mesto Sabinov Spoločný obecný úrad stavebný Nám. slobody 57 083 01 Sabinov
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Žiadosť na prekopávku
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.


 Životné prostredie

Žiadosť o výrub stromov
Podateľňa: Obecný úrad Renčišov č. 11
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 

Ohlasovňa pobytu občanov

 
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.

 
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Oznámenie zmeny trvalého pobytu
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.
 

 
Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
Vybavuje: Obecný úrad Renčišov č. 11 starosta obce Renčišov č. 11 082 63 p. Jarovnice
Dokument môžete zobraziť kliknutím ľavým tlačidlom myši a následne vytlačiť, alebo uložiť.