Posvätenie kríža na vrchole Buče

Obce Hermanovce, Lipovce, Renčišov, Štefanovce a Uzovské Pekľany Vás srdečne pozývajú dňa 05. mája 2018 na “Posvätenie kríža na vrchole Buče”.

Bližšie informácie: Plagát

Fotografie z akcie: