Vymenovanie zapisovateľa MVK (OVK) v Renčišove

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie (okrskovej volebnej komisie) v Renčišove je:

Bc. Ivana Zacharská

– M. slovenskej 3, Sabinov

– mobil: 0908 502 974

– email: obec.rencisov@post.sk

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK (OVK) v Renčišove:

– Obecný úrad, Renčišov č. 11

– email: obec.rencisov@post.sk