Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie v Renčišove

Doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK  v Renčišove:

– Obecný úrad, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

– email: obec.rencisov@post.sk