žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019 volič predkladá Obci Renčišov – Obecný úrad, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice , tel.: 051/4594211, e-mail: obec.rencisov@post.sk, mobil: 0908502974.