Darovacia zmluva

Dňa 4. 9. 2019 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi obcou Renčišov a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Renčišov. Predmetom tejto zmluvy bolo darovanie peňažných prostriedkov z rozpočtu obce na opravu strechy kostola v Renčišove.