Informácie pre voliča

Predseda NR SR dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z.z., vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

Obec Renčišov – Obecný úrad, Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice

email: obec.rencisov@post.sk