výzva na predloženie ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Predmetom zákazky je novostavba objektu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pre zväčšenie priestoru materiálovo-technického vybavenia.