Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Obec Renčišov uzavrela s Ministerstvom financií SR túto Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.