darovacia zmluva

Dňa 13. 07. 2020 bola medzi Obcou Renčišov a Ministerstvom hospodárstva SR uzatvorená táto Darovacia zmluva.

Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu obci Renčišov – automobil Škoda Octavia.