Ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovať Zákon o ochrane pred požiarmi.

Ochrana lesov