VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA KONALI DŇA 15.11.2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:                                                136

Počet odovzdaných obálok:                                                                                 66

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:                       66

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu:                            56

Volebná účasť:                                                                                                  48,53%

 

 

Poradie podľa počtu hlasov pre voľby starostu obce:  

Miroslav PALOČKO (SMER – sociálna demokracia)                          56

 

Poradie podľa počtu hlasov pre voľby poslancov OZ:  

František ONDREJ (nezávislý kandidát)                                                 48

Jozef PALOČKO (KDH)                                                                                     47

Dominik ANDRAŠ(nezávislý kandidát)                                                    44

Miron STRELEC (nezávislý kandidát)                                                        38

Pavol ANDRAŠ (nezávislý kandidát)                                                          36

 

Náhradníci:

Peter BELIŠ (SMER – sociálna demokracia)                                          18