Všetky príspevky Anna Sabolová

Oznamujeme občanom, že v posledných dňoch občania
zaregistrovali viacnásobný pohyb medveďa hnedého v
katastrálnom území obce Krivany.
Naposledy v nedeľu dňa 02.05.2021 okolo 10:00 hod. v lokalite
Nižné Kamence pri Kamennom mlyne, bol spozorovaný pohyb
medveďa, ktorý útočil na rybára.


V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť
ostražitosť v lesnom poraste a v okolí povodia rieky Torysy a
minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!

Zároveň Vás prosíme o oznámenie prípadného stretu s medveďom
hnedým na Obecný úrad Krivany na tel. č. 0905 421 531.